TUĞLA ve BİMS DUVAR NASIL ÖRÜLÜR?

Duvar yapmaya başlamadan önce uygulama yapılacak alan temizlenir ve yapıştırma harcı hazırlanır. Yapıştırma harcını ister kendiniz çimento, kireç, kum ve su dan hazırlayabilir. İsterseniz hazır yapı kimyasalı alarak su ile karıştırabilirsiniz. Tuğla duvar örülecek alanda öncelikle duvarın geleceği yer projesine dikkatle bakılarak işaretlenir varsa kapı, pencere boşluğu bunlara dikkat edilir ve boş bırakılır. Bu tarz imalatlarda bin düşünüp bir kere uygulama yapmak bizlerin hata payını en aza indirmede yardımcı olacaktır. İşaretli yere ip çekilir ve ilk sıra örmeye baştaki tuğlanın yarısı konulur ve örülür. Bunu derzlerde şaşırtma yapmak için kullanırız. Şaşırtmanın amacı ek yerlerinin aynı hizaya gelmemesi buda çatlama riskini en aza indiriyor. İkinci sıra da baştaki tuğla tam konulur ve her sıra çıkıldığında bir yarım bir tam olarak başlar ve duvar bitene kadar örülmeye devam eder. Kapı ve pencerelerde lento konulur. Lentolar en az 15 cm yan duvarlara oturmalıdır. Lentolar kalıp içerisine beton dökülerek elde edilir içine bir ve ya iki sıra da demir konulur ki aderans yüksek olsun.